mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


REFA eğitimlerinde yeni süreç: Maliyet Muhasebesi

Mustafa Öncer

REFA Öğretmeni

 

Belli bir amaca ulaşmak için katlanılması gereken fedakârlıkların genellikle parayla ölçülen tutarı, maliyet olarak ifade edilmektedir. İşletmeler için amaç, tabi ki kâr etmektir. Kâr etmek için de bir ürün ortaya koymak gerekir. İşte üretilen ürünün piyasaya sunuş fiyatıyla, bu ürünü üretmek için katlanılması gereken fedakârlıkların parasal değeri (maliyet) arasındaki fark kârdır.

Kâr etmek isteyen işletmenin –ki işletmelerin temel amacı budur- önünde iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birisi satış fiyatını artırmak, diğeri de maliyetlerini aşağıya çekmektir. Rakiplerin çok sayıda olduğu, rekabetin acımasız boyutlara ulaştığı, serbest piyasa koşullarının pazara hükmettiği ortamlarda işletmeler satış fiyatlarını diledikleri gibi artıramazlar. O halde yapılması gereken maliyetlerin oluştuğu süreçleri iyileştirmek, standartlaştırmak ve kontrol altında tutmaktır. Böylece maliyetler, üretilen ürünün kalitesinden ve müşteriye zamanında tesliminden ödün vermeden ne kadar aşağıya çekilebilirse kâr da o oranda artacaktır.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’yla Almanya REFA Enstitüsü arasında kurulan partnerlik anlaşmasıyla, Türkiye’de 2005 yılının başından buyana REFA temel eğitimleri sürdürülmektedir. Bu eğitimler, toplam 50’ye yakın modülüyle REFA1 (İş Sistemi ve Süreç Düzenleme) ile REFA2 (Süreç Verileri Yönetimi) olmak üzere 80’er saatlik iki bölümden oluşmaktadır. Yüzlerce kuruluştan binlerce teknik eleman bu eğitimlere katılarak REFA sertifika ve diplomalarını almışlardır. Eğitimlerde çalışanlara, özetle, maliyet oluşturan süreçlerin iyileştirilmesi, standartlaştırılması ve kontrol altına alınmasıyla ilgili uygulamalı bilgiler sunulmuştur. Elbette bilgilerin içerisinde maliyete ilişkin olanları da bulunmaktadır. Bu defa 40 saat süren Maliyet Muhasebesi eğitimiyle maliyet hesaplarıyla ilgili daha geniş kapsamlı bilgi sunulması hedeflenmiştir.

REFA Maliyet Muhasebesi eğitimlerini diğerlerinden ayrıcalıklı kılan özellik, güçlü bir veri ve bilgi altyapısına sahip olmasıdır. Maliyet muhasebesinde amaç, bir taraftan birim maliyetlerin hesaplanması iken, diğer taraftan karar alma aşamasında yönetime bilgi sunmasıdır. Sadece bir ürünü sınırları belirli bir çalışma yerinde üreten işletmelerde birim maliyet hesabı çok kolaydır. Belli bir dönemde ortaya çıkan tüm giderleri, o dönemde üretilmiş ürünlerin miktarına oranlayarak bir birim ürünün maliyeti doğruya yakın bir şekilde hesaplanabilir. Ancak günümüzde işletmeler çok çeşitli ürünleri, çok farklı süreçlerden geçirerek küçük partiler halinde üretmektedir. Bu durumda her bir farklı ürünün her bir farklı süreçteki işlem maliyetlerini ayrı ayrı ve doğru hesaplamak gerekir ki bu da çok kolay değildir. Bunun için iyi bir maliyet hesaplama bilgisine ve güçlü bir veri altyapısına sahip olmak gerekir. İşte REFA bu noktada ayrıcalıklıdır.

Maliyet muhasebesinin amaçlarından biri de yönetime karar alma aşamasında bilgi sunmaktır. Örneğin; yönetim yeni bir makine mi alacaktır, gelen bir siparişi kabul ya da ret mi edecektir, bir ürünü ya da ürünün bir parçasını işletme içinde mi üretecektir yoksa dışarıya yaptırmak mı daha uygundur, üretim sırasında farklı çalışma yöntemlerinden ya da tekniklerinden birini mi seçecektir vb. İşte tüm bu sorulara doğru cevap vererek, doğru karar almada güvenilir bir maliyet bilgisine ihtiyaç bulunmaktadır.

REFA Maliyet Muhasebesi altı modülden oluşmaktadır:

Birinci modül: İşletmede Bir Yönetim Aracı Olarak Maliyet Muhasebesi. Bu modülde muhasebe ve maliyet muhasebesi hakkında temel bilgiler verilmektedir. Maliyet muhasebesi kavramları, ilkeleri ve sistemleri açıklanmaktadır. İşletmede bir yönetim aracı olarak maliyet muhasebesi konusu, maliyetlendirmeyle uğraşan herkesin sahip olması gereken temel bilgileri içerir. Bu bilgiler olmadan maliyetlendirme işlemlerini yapmak ya mümkün olmaz, ya da yetersiz kalınır. Her şeyden önce bağlantı ve sonuçları yorumlayabilmek, bu bilgilere hâkim olmaya bağlıdır.

İkinci modül: Gider Türleri Hesabı. Bu modül, maliyet muhasebesinin birinci basamağını oluşturur. Burada amaç bütün giderleri eksiksiz ve ortaya çıktıkları döneme göre kayda geçirmek, düzenlemek ve işlevleri doğrultusunda kullanılabilecek şekilde kuruluşun hizmetine sunmaktır. Giderleri net kavramlarla belirlemek ve gruplandırmak, ayrıntılı bir gider yeri bütçesi çerçevesinde bir araya toplamak bu çalışmanın kapsamına girer. Gider türleri hesabında şu soruya cevap aranır:   Hangi giderler hangi tutarlarda oluşmuştur?

Maliyet muhasebesi giderleri finansal muhasebeden aldığı için, ilk önce hangi giderlerin temel maliyetleri teşkil ettiğini, hangi giderlerin maliyet muhasebesine katılmaması gerektiğini belirlemek gerekir.

Üçüncü modül: Gider Yerleri Hesabı. Bu modül, maliyetlendirmenin ikinci basamağıdır. Direkt giderler bir maliyet birimine doğrudan yüklenebildiği için, genel giderler gider yerleri hesabının odak noktasında yer alır. Çünkü bunları belli bir maliyet birimine doğrudan yüklemek mümkün değildir. İşletmenin değişik alanları (gider yerleri) çok farklı şekillerde genel giderlerin oluşmasına neden olur. Bu yüzden giderleri oluşum kaynaklarına uygun bir şekilde maliyet birimlerine dağıtılabilecek şekilde farklılaştırmak gerekir. Gider yerleri hesabında şu soru cevaplanır: Giderler nerelerde oluştu?

 Gider yerleri hesabının görevleri şunlardır:

·      Genel giderlerin gider yerlerine dağıtımı

·      İşletme içi performansların yüklenmesi

·      Genel gider dağıtım payının belirlenmesi

·      Verimliliğin kontrolü

Gider yerleri hesabı için işletme içinde genellikle gider dağıtım tablosu (GDT) kullanılır.  

Tüketimden kaynaklanan gider türleri, maliyet birimi direkt gideri ve maliyet birimi genel gideri şeklinde ait oldukları maliyet birimine (mamuller, siparişler vb.) yüklenir. Bu yüzden Gider yerleri hesabı, gider türleri ve maliyet birimleri hesabının arasında bir yere konumlandırılabilir.

Dördüncü modül: Tam Maliyet Sistemine Göre Maliyet Birimleri Hesabı. Bu modülde, gider dağıtım hesabı (gider türleri ve gider yerleri hesabı) için hazırlanan gider verileri,  yükleme payları kullanılarak, oluşum nedenlerine göre maliyet birimlerine (ürünlere) yüklenir.  “Değişken maliyet sistemine göre maliyet birimleri hesabının” aksine, bu hesaplama fiyat politikalarının belirlenmesine hizmet eder. Bu işlevinin yanı sıra, verimlilik muhasebesi, örn. istatistiksel yatırım muhasebesi için gereken maliyet verilerini hazırlar.

Maliyet birimleri hesabının nasıl düzenleneceği, hangi hesaplama yöntemi seçilirse seçilsin, ürün çeşitliliğine, üretim derinliğine, üretimdeki sermaye yoğunluğuna, üretim alanının organizasyonuna vb. bağlıdır. Hesaplama, esnek bir şekilde kendini uygulama amaçlarına uyarlamalıdır.

Beşinci modül: Değişken Maliyet Sistemine Göre Maliyet Birimleri Hesabı. “Tam maliyet sistemine göre maliyet birimleri hesabına” kıyasla,  “değişken maliyet sistemine göre maliyet birimleri hesabı (katkı payının hesaplanması)” kuruluş içindeki karar süreçlerinde kullanılabilecek daha kapsamlı bilgi desteği sunar. 

Maliyet karşılaştırma hesabı, maliyetler açısından en uygun çözüm seçeneklerinin bulunmasına imkân tanıyan bir yöntemdir. Burada belirleyici olan, maliyetlerle ilgili bilgilerin karar süreçlerine faydalı olabilecek şekilde saptanabilmesi ya da hazırlanabilmesidir. 

Maliyet karşılaştırma hesabında başabaş noktaları analizi, başabaş noktasındaki değerler birbirine yakın olduğunda, en verimli seçeneği belirleyebilmeye yarayan bir araçtır. Bu analiz, verilerin anlaşılabilir ve görünür bir şekilde sunulmasını sağlar ve kuruluş planlamalarında vazgeçilmez bir yardımcıdır.

Altıncı modül: Süreç Maliyet Sistemine Göre Gider Yerleri Hesabı. Süreç maliyet hesabı ürün maliyetlerinin oluşum nedenlerine göre hesaplanma olanaklarını genişletir, çünkü burada dolaylı performans alanlarının genel giderleri süreç maliyet payları üstünden yüklenir. 

Bu işlem sayesinde, işletme içi değer oluşumunun çeşitli aşamalarındaki iyileştirme potansiyalleri ortaya çıkarılabilir ve hem gider yerlerinin içindeki, hem çok sayıda gider yerini kapsayan süreçler en uygun şekilde düzenlenebilir. Ayrıca satış miktarı, çeşit yelpazesi ve ürünün karmaşıklığının ürün maliyetine etkileri daha iyi hesaplanabilir.

İçerikten de görülebileceği gibi REFA Maliyet Muhasebesi, katılımcılara sadece birim ürün maliyetlerinin hesaplanmasına ilişkin bilinen bilgileri sunmakla kalmaz. Bununla birlikte en doğru birim maliyet hesabı yapabilmek için farklı hesaplama yaklaşımları da sunar. Öte yandan yönetime karar desteği olarak en doğru maliyet verilerinin hazırlanmasına yardımcı olur. Gider yerlerinin dönemler arasındaki maliyet farklılıklarının doğru analizi ve yorumlanmasına imkân verir. Yapılan iyileştirme çalışmalarının maliyetlerinin karşılaştırmasını sağlayarak, maliyet açısından en uygun çalışma yöntemi ve tekniğinin seçilip uygulanmasını kolaylaştırır. Böylece her türlü iyileştirme çalışmalarını yürüten personelin elinde, yönetimi ikna edip projelerini uygulamaya geçirebilmelerinde güçlü bir araç olur

 

 


mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen