mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


Verimlilik Artırma Aracı Olarak İş Etüdü: İşletmeler İçin Nimet mi Yoksa Külfet mi?

Mustafa Öncer

Dünya ile bütünleşme sürecinde olan ülkemiz işletmelerinin, yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için verimliliklerini artırmaları gerekmektedir. Verimlilik artışı; kıt kaynakları doğru yerde, doğru zamanda, doğru biçimde kullanmak ve akılcı yönetmekle mümkündür. Verimliliği çok az ya da hiç yatırım gerektirmeksizin artırma aracı olarak iş etüdü, işletmeler için vazgeçilmez bir araçtır.

İş etüdü, işletmelerin iş süreçlerinde ortaya çıkan iş akışlarını inceleyerek gereksiz akış türlerinin kaldırılması, böylece işin en kısa sürede, en az enerji harcanarak, en düşük maliyetle yapılmasını amaçlar. Böylece, işletmelerde hem ekonomikliliği artırmak, hem de insan yapısına uygun iş akışları ve çalışma koşulları sağlamak mümkün olur.

Bir işletmenin çeşitli kademelerinde, çok çeşitli amaçlar için uygulanabilen iş etüdü tekniklerini iyileştirme çalışmaları olarak adlandırırsak, bu çalışmaların işletmecilik bakımından etkileri birbirini izleyen şu aşamalardan oluşur:
  • İyileştirme çalışmaları verimliliğin artmasını sağlar.
  • Verimliliğin artması işletmenin daha ekonomik çalışmasını sağlar.
  • Daha ekonomik çalışma karlılığı artırır.
  • Karlılığın artması karın bir bölümünün yine iyileştirme önlemleri için kullanılmasını sağlar.
Eğer bir işletme uzun vadede karlılığı artırmayı hedef seçmişse, bundan sonra yapacağı tüm iyileştirme çalışmaları da bu hedefe yönelik olmak zorundadır. Peki işletmelerin, kendileri için böylesi önemli olan iş etüdü uygulamalarına yaklaşımları nasıldır? Bu sorunun cevabını, Milli Prodüktivite Merkezi'nde (MPM) 1996 yılında yayınlanan "Ülkemiz İşletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi" başlıklı araştırma raporunun bulgularını değerlendirerek verebiliriz.

1. İşletmelerin İş Etüdü Uygulamalarıyla İlgili Hizmet Alma Düzeyi
Araştırma kapsamında yer alan işletmelere, "Bugüne kadar iş etüdü teknikleriyle ilgili eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti aldınız mı?" sorusu sorulmuştur. Soruyu cevaplayan 307 işletmenin % 40'ı soruya olumlu, % 60'ı ise olumsuz cevap vermiştir. Faaliyet alanı itibariyle baktığımızda, 12 faaliyet alanından sadece dört faaliyet alanı içinde yer alan işletmelerin % 50'den fazlası soruyu olumlu olarak cevaplandırmıştır. Bunlar; ilk sırada otomotiv sanayii (%79), elektrik sektörü (% 59), üçüncü sırada madencilik ve taş ocakçılığı (% 57) ve dördüncü sırada da orman ürünleri ve mobilya sanayii (% 53) içinde yer alan işletmelerdir.

2. Alınan Hizmetin Türü
İş etüdü uygulamalarıyla ilgili işletmelere ne tür hizmet aldıkları sorulmuştur. İşletmeler % 77 oranında eğitim ve % 23 oranında da danışmanlık hizmeti aldıklarını ifade etmişlerdir. İşletmeler tarafından eğitim hizmetinin danışmanlığa tercih edilmesinin nedeni, danışmanlık çalışmalarının hem daha uzun süreli, hem de maliyetinin daha yüksek olmasıdır. Öte yandan danışmanlık hizmetleri statiktir. Yani işletmede çalışma yöntemi, çalışma tekniği ve çalışma şartları değişmediği sürece geçerlidir. Halbuki işletme dinamiktir. Değişen  ve gelişen şartlara bağlı olarak işletmedeki olgu ve şartlar da değişmektedir. Bu durumda danışmanlık hizmeti almak yerine, işletmelerin iş etüdü uygulamalarıyla ilgili olarak kendi elemanlarını yetiştirmeleri daha anlamlıdır. Böylece işletme içinde orta ve uzun dönemde meydana gelebilecek değişimlere iş etüdü uygulamalarının uyarlanması daha kolay olacaktır. Ancak alınan eğitimlerin kalıcı olabilmesi için eğitime katılanlarla bir süre işletme içinde uygulama yapılmalıdır. Mutlaka bu bağlamda danışmanlık alınması gerekir.

3. İşletmelerce Alınan Hizmetlerin Verimlilik Artışına Etkileri
İş etüdü uygulamalarıyla ilgili eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti alan işletmelere, "Alınan hizmetlerin işletmenin toplam verimliliğinin artmasında ne ölçüde yararlı oldu?" sorusu yöneltilmiştir. İş etüdü uygulamalarıyla ilgili eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti alan ve bunları uygulayan işletmelerin % 53'ü bu hizmetlerin işletmenin toplam verimliliğinin artırılmasında kısmen, % 38'i de büyük ölçüde yararlı olduğunu ifade etmişlerdir. İşletmelerin sadece % 9'u alınan hizmetlerin toplam verimliliğin artırılmasında hiçbir yararı olmadığını düşünmektedir.

4. Hizmet Alınamama Nedenleri
İş etüdü uygulamalarıyla ilgili eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti almadıklarını ifade eden ve araştırma kapsamının % 60'ını oluşturan işletmelere, hizmet alınamama nedenleri sorulmuştur. Soruda, işletmedeki öncelik sırasına göre işaretlenmesi istenen altı seçenek sunulmuştur.
İş etüdü uygulamalarıyla ilgili hizmet alınamama nedeni olarak , işletmelerce hizmet veren kuruluşların yeterince tanınmaması seçeneği % 26'lık oranla ilk sırada gelmektedir. İkinci öncelikli nedenler ise, % 24'lük oranlarla "verilecek hizmetlerin yararına inanılması ve böyle bir hizmet almanın düşünülmesi" ile "hizmet almanın bugüne kadar hiç düşünülmemesi"dir. "Hizmet karşılığı talep edilen ücretin yüksek olması" % 10, "Alınacak hizmetin yararına inanılmaması" % 7 ve "Diğer" % 9'da kalmıştır.

Sonuç
İşletmelerde verimlilik artırma aracı olarak yararlanılabilecek olan iş etüdü çalışmalarının, işletmelerin iç ve dış piyasalardaki rekabet ortamlarında varlıklarını sürdürebilmeleri için, maliyetinin çok düşük olmasına karşın önemli faydalar sağladığı açıktır. Bu yargı araştırma bulgularıyla da büyük ölçüde desteklenmiştir. Ancak işletmelerin yarıdan fazlası iş etüdü uygulamalarıyla ilgili ne bir eğitim ne de bir danışmanlık hizmeti almadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun nedenlerinin başında da gerek iş etüdü tekniklerinin ve sağladığı faydaların, gerekse de bu tekniklerle ilgili eğitim veren kişi ve kurumların yeterince tanınmaması gelmektedir. Bu da işletmelerle, iş etüdü teknikleri konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında ciddi bir kopukluk olduğunu göstermektedir.

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen