mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


Sürdürülebilir Rekabet Aracı Olarak Maliyet Düşürme Teknikleri

 Mustafa Öncer


İşletmeler, daha kuruluş aşamasında iki beklentiden hareketle yola çıkarlar. Bunlar ekonomik ve ekonomik olmayan beklentilerdir. Daha çok kamu yararına mal ve hizmet üretmek, istihdam alanı oluşturmak vb. sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan işletmelerin beklentileri ekonomik olmayabilir. Ancak özel sektöre ait işletmelerin beklentileri deyince ilk aklımıza gelen, ekonomik bir beklenti olan kar’dır. Kar ise, üretilen mal ve hizmetlerin fiyatı ile maliyeti arasındaki farktır. İşletme sahibi doğal olarak bu farkı en çoklamak isteyecektir. Günümüzün acımasız rekabet ortamında, serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatla bu amaca ulaşılamayacağına göre, yapılması gereken maliyetleri düşürmektir. Ama nasıl? İşte maliyet düşürme teknikleri bunun yol ve yöntemlerini açıklamaktadır.

Maliyetleri düşürme bir amaç değil, rekabeti aşmanın, satışı kolaylaştırmanın ve karlılığı artırmanın bir aracıdır. Çünkü müşterilerin beklentilerini rakiplerden daha iyi, daha hızlı ve makul bir fiyatla karşılamak esastır. Bu gerçek, maliyetleri düşürme amaçlı teknik ve yöntemleri uygularken gözden uzak tutulmamalıdır.

Maliyetleri düşürmek, tek başına, maliyet oluşturan kimi harcama kalemlerinde kısıntıya gitmek olarak anlaşılmamalıdır. Maliyetleri düşürmek “verimlilik” temelli olursa ancak başarılı olunabilir. Bu anlamda maliyeti düşürme teknikleri olarak “Verimliliği Artırma Teknikleri” özellikle öne çıkmaktadır. Bu tekniklerin bir bölümü üretim ve satışı artıran, bir bölümü ise kaynak israfını azaltan ve etkinleştiren tedarik, üretim ve pazarlama yönetimini, teknolojilerini ve süreçlerini iyileştiren teknikler olarak ele alınabilir.

Maliyet düşürme teknikleri öncelikle israfı önlemeye yönelik tekniklerdir. Ürüne değer katmayan tüm unsurlar “israf” sayılmaktadır. Çünkü işletmelerde özellikle üretimde kullanılan kaynakların israf edilmeden, en rasyonel biçimde kullanılması birim maliyetleri düşürmenin ana koşuludur. Başka bir deyişle, maliyet düşürmenin temelinde; tedarik, üretim, pazarlama, finans ve yönetimin tüm süreçlerinde israfın azaltılması hedefi yer alır.

Maliyet düşürme teknikleri çeşitli bakış açılarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

1. Sağduyu Teknikleri

Birçok alanda maliyetleri azaltma, yalnızca iyi bir muhakeme ve sağduyu kullanmak suretiyle elde edilebilir. Bu alanda gözden kaçırılan imkanların çoğu, aşağıda belirtilen nedenlere dayanır:

·       Günlük yönetimsel görev ve sorumlulukların baskısı altında, bu gibi konulara gerekli zamanın ayrılamaması,

·       Maliyetleri düşürmenin öneminin tam ve bilinçli olarak benimsenmemiş olması,

·       Maliyetleri düşürmede sistematik bir yaklaşımın uygulanmaması,

·    İletişim ve organizasyon yetersizliği yüzünden, mevcut maliyetleri düşürme potansiyelinden yararlanılamaması,

·     Yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin, kendilerini fazla güvenceye almak için fazla para harcamaları,

·       Kalitede bir kavram kargaşasının bulunması,

·      İş yükü ve zaman kısıtlamaları nedeniyle, potansiyel oluşturan maliyetleri düşürme alanlarının ele alınmaması.

Sağduyu tekniklerinden bazıları şunlardır:

a)  İşletmede çalışan tüm personelin para kavramı yönünden bilinçlendirilmesi ve her yapılan işle ilgili çalışanlarca maliyetleri düşürme imkanlarının araştırılması,

b)   İşletmelerde temel amaç, insancıl çalışma koşulları oluşturarak kar etmektir. Bu amaç, işletmede çalışanlar tarafından anlaşılmalı ve işletmede yapılan faaliyetler bu temel amacın gerçekleşmesine yönelik olmalıdır. İş yapmış olmak için iş yapılmaması gerekir.

2. Sezgisel (Heuristik) Teknikler

Bunlar belirli bir analitik incelemeye ya da matematiksel modele dayanmaksızın geliştirilen yöntem ve tekniklerdir. Bu teknik ve yöntemler; işletmede elde edilen deneyimlerin değerlendirilmesi ve sistematize edilmesiyle ortaya çıkmışlardır. Yöneticiler tarafından kolayca anlaşılıp, etkin bir şekilde uygulanabilirler.

Bu tekniklerden bazıları şunlardır:

a) İş basitleştirme

b) Değer analizi

c) Fayda-maliyet analizi

d) Yönetim muhasebesi

e) Sıfır-hata programı

f) Yerleşim Düzenlemesi

 

3. Yöneylem Araştırması Teknikleri

Yöneylem araştırması teknikleri bir amaca ulaşmak için yapılan faaliyetlerle ilgili bir çok fikir özünü içeren ampirik ya da kesin ve bilimsel şekilde belirtilmiş sistem ve yöntemlerden oluşmaktadır.

 

4. Yönetim Teknikleri

Bir tekniğin neyi keşfetmeye, neyi değerlendirmeye ve neyi düzeltmeye çalıştığına bakarak, sistemin statik ve dinamik elemanları bulunur. Bu açıdan yönetim tekniklerinden bazıları şunlardır:

a) Keşfetme veya Teşhis Teknik ve Yöntemleri

· Faaliyetlerin iş örneklemesi yöntemi ile analizi

· Kontrol listesi

· Piyasa araştırması

· Başa-baş noktası

b) Değerlendirme Teknik ve Yöntemleri

· İş değerlendirme

· Rasyo analizi

· Risk analizi

c) Geliştirme Teknik ve Yöntemleri

· Hareket etüdü

· İş basitleştirme

· Değer analizi

· Standardizasyon

d) Optimizasyon Teknik ve Yöntemleri

· Doğrusal programlama

· Dinamik programlama

· Benzetim tekniği (Simülasyon)

· Oyun teorisi

e) Planlama veya Spesifikasyon Teknik ve Yöntemleri

· Stratejik planlama

· İş gücü planlaması

· Şebeke analizi

· Üretim planlaması

f) Kontrol Teknik ve Yöntemleri

· Üretim kontrolü

· Kalite kontrolü

· Nakit kontrolü

· Standart maliyetleme ve bütçe kontrolü

g) İletişim Teknik ve Yöntemleri

· Mülakat ve danışmanlık

· Operasyonal oyun modelleri

· Teşvikli ücret sistemleri

· İletişim teorisi

h) Uygulama (Domonstrasyon) Teknik ve Yöntemleri

· Programlanmış eğitim yöntemleri

· Yönetici geliştirilmesi

· İş öğretim yöntemleri

· Eğitim teknikleri

Başarılı bir maliyet düşürme programının öğeleri şöyle sıralanabilir:

· Yetenekli ve sorumlu yönetim kadrosu

· Güçlü liderlik

· Örgütü etkinleştirme, süreç ve işlemleri basitleştirme

· Nitelikli personel

· Sürekli eğitim

· Akılcı planlama ve kontrol.

Sistemli bir maliyet düşürme çalışmasında, aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekir:

·         Maliyet düşürme yaklaşımı, işletmedeki tüm çalışanlara mal edilmeli ve her çalışan yaptığı işi artırma çabası içinde olmalıdır.

·        Maliyet düşürme çalışmalarını yürütenler; maliyet yapısı, kontrol edilen ve edilmeyen giderler, imalat-maliyet, kar ilişkileri gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Maliyet kalemlerinin limitleri hakkında bilgiye sahip olmalı ve düşürülmeyecek alt limitlerde seyreden maliyet kalemleri üzerine gitmemelidirler. Örneğin, işçilik giderlerinin ürün maliyetindeki payı çok düşükse, bunu azaltmanın maliyet azaltmanın tersine daha çok sorun doğuracağı bilincinde olunmalıdır.

·          Maliyet düşürme çalışmaları, üst yönetimce desteklenmeli, teşvik edilmeli ve sonuçları periyodik olarak izlenmelidir.

·        Yöneticiler, “maliyet düşürme bütçesi” hazırlamalı, bu bütçedeki rakamlar başarı ödüllendirmede bir değerleme unsuru olarak dikkate alınmalıdır.

·        Maliyet kontrolünün ve maliyet düşürme bütçelerinin sonuçları, çekici ve yararlılık karakterine göre değerlendirilmelidir.


mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen