mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


Kriz Sarmalından Kurtulmada Yeniden Yapılanma Çalışmalarının Önemi

Mustafa Öncer


Günümüzde peş peşe ortaya çıkan ve bir türlü de durulmak bilmeyen ekonomik krizler, mali piyasaları derinden etkilediği gibi mal ya da hizmet üreten işletmeleri de durgunluğa itti. İşletmelerin bu değişen duruma ayak uydurabilmeleri ve içinde bulundukları durgunluktan kurtulabilmeleri için, amaçlarını yeniden gözden geçirmeleri ve buna göre organizasyonlarını şekillendirmeleri bir zorunluluk haline geldi. Bu durumda kriz dönemi; bir geriye çekilme, durup etrafına bakınma, yeniden organize olma ve böylece ileriye dönük iyi bir sıçrama yapabilmek için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Zaman; işletmeler için dövünme zamanı değil, durup düşünme ve yeniden eyleme geçme zamanıdır.

İşletmelerin krizi fırsata dönüştürmek için özellikle bu dönemde yapacakları çalışmaların başında “yeniden yapılanma” çalışmaları gelmektedir. Çalışanlara daha uygun bir çalışma ortamı sağlamak suretiyle verimliliği artırmak amacıyla, yeniden yapılanma kapsamında yer alan “iş analizi, iş değerlendirme ve norm kadro” çalışmaları temel bir yönetim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle “insan” kavramının günümüz modern yönetim felsefelerinin temel unsuru ve bir işletmenin sahip olduğu en değerli kaynağın da “insan” olduğu düşünüldüğünde; iş analizi, iş değerlendirme ve norm kadro çalışmalarının işletmeler için önemi bir kat daha görülmektedir.

İş analizi ve iş değerlendirme ile işler, ayrıntılı analiz ve tanımları yapılarak; aralarındaki önem ve güçlüklere, fark ve benzerliklere göre değerlendirilir. Norm kadro ile ise, benzer nitelikteki ödevlerden oluşan ve iş değerlendirme yöntemleri kullanılarak sınıflandırılan işlerin yürütülmesine olanak sağlayan en uygun çalışan sayıları belirlenir. Görüldüğü gibi, bir taraftan iş değerlendirme ile işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek için yapacakları işler sınıflandırılırken, diğer taraftan da norm kadro ile iş yüküne bağlı her bir iş ya da görev sınıfında yer alan ödevleri yerine getirecek en uygun çalışan sayıları belirlenmektedir.

Günümüzde olduğu gibi kriz dönemlerini, en az hasarla atlatmanın, belki de krizleri fırsata dönüştürmenin yolu,  iyi bir düzenleme ve kadrolama ile birlikte bu düzenlemenin gereklerine göre yürütülecek bir uygulamadan geçmektedir. Böyle bir ortamda iş analizi, iş değerlendirme ve norm kadro düzenlemesinin işletmeler için sağlayacağı pek çok yarar bulunmaktadır.

Bu yararlar şu başlıklar altında ele alınabilir:

1)  İş gereklerine uygun niteliklerde personelin işe alınması. Bu husus, iş değerlendirme ve norm kadro çalışmalarının işletmelere sağlayabileceği en önemli hizmetler arasındadır. Bilindiği gibi yönetimde en etkili unsur, insan gücüdür. Bu unsurun iş gereklerine uygun olarak sağlanması, başarının nedenidir.

2)  İş gereklerine uygun nitelikte personelin bulunamaması halinde mevcut ya da yeni işe alınacak personelin yetiştirilmesi. Bu durumda da iş değerlendirme ve norm kadro çalışmaları, yetiştirilmesi gereken personel ve onun nitelikleri konusunda yönetime bilgi vermekte ve yönetimi yönlendirmektedir.

3)  Mevcut personelin eğitim ihtiyacının saptanması. Eğitimcinin elinde iş değerlendirme ve norm kadro düzeninin her kadro personeli için nitelikler ve performans bakımından öngördüğü sayısal hedefler bulunmadıkça, örgütlerin, personelinin bu hedeflerin neresinde bulunduğunu bilmeleri düşünülemez. Bu durum, yalnızca kadrolaşmanın ortaya koyduğu veriler kullanılmak suretiyle yürütülebilmektedir.

4)  Personelin çalışmasının değerlendirilmesi. Amirler, personeli hakkında değerlendirme raporlarını düzenlerken, onlar için öngörülen nitelik ve performans verilerine bakarak; personelinin başarısı, başarısızlığı ve bunların boyutları hakkında daha kolay karar verebilirler.

5)   Personelin terfi ettirilmesinin, liyakat sistemi kurallarına uygun olarak ve kadro ödevlerinin etkinliğini artırıcı biçimde yürütülebilmesi. Bu hizmet, ancak norm kadrolara ilişkin verilerin kullanılması ile mümkün olabilmektedir.

6)   Personel istatistiklerinin ve personele ilişkin alınacak kararlar için gerekli verilerin hızla ve güvenilir nitelikte çıkarılması.

7)   Personel arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldırma ve ortak amaçlara dönük uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp geliştirme. Kadrolama ile benzer ödevler, ilgili görevlerin yapılarında yer alacağı için, aynı ödevin birden çok kadro personelince aynı zamanda görülmesini önlemektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da personel arasında, birbirinin ödevini yapmaktan veya bir ödevi yapmamaktan doğan çatışmalar ortadan kalkmakta ve uyum sağlanmaktadır.


mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen