mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor


Çevresel Faktörlerin Çalışan İnsanın Performans Arzı Üzerindeki Etkileri

Mustafa Öncer


Herhangi bir işte çalışan insanlara ne için çalıştıkları sorulduğunda, çoğunlukla, “para kazanmak için” cevabı alınacaktır. Ancak, bilindiği gibi para, bir amaç değil bir araçtır. Neyin aracıdır? Cevap, insanların bir toplum içinde yaşamalarını sürdürebilmeleri için karşılanması gereken ihtiyaçlarını giderebilmelerinin aracıdır.

Aslında insan ihtiyaçları sonsuzdur. Ancak MASLOW, içerikleri açısından insan ihtiyaçlarını temelde beş sınıfa ayırmıştır. Bunlar: (13, s. 273)

1)   Fizyolojik İhtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar insanın yaşamını sürdürebilmesine yöneliktir. Örneğin; yeme-içme, uyuma, korunma vb.

2)  Güvenlik İhtiyaçları: Bu ihtiyaçlar da insanın temel fiziksel ve hem de parasal yönden güvenlik içinde bulunmasına yöneliktir. Yani, her insan, kendisine ve ailesine maddi ve manevi zarar gelmeyeceğinden, mevcut yaşam standartlarını kaybetmeyeceğinden, hastalık, yaşlılık vb. gibi nedenler sonucu gelirinin düşmeyeceğinden emin olmak ister.

3)   Toplumsal İhtiyaçlar: İnsan topluluk içinde yaşamak zorundadır. Bu nedenle, gerek iş çevresinde ve gerekse iş dışındaki çevrede bir topluma ait olmak ve toplum bireyleri tarafından dışlanmamak ister.

4)  Saygı İhtiyacı: Bu ihtiyaç türü iki başlık altında incelenmektedir. Birincisi kişinin kendi performansını, başarısını, bağımsızlığını ve gücünü göstermenin verdiği kendini kanıtlama veya özsaygı. Diğeri de başkalarının kendisine gösterdiği saygı ve takdir.

5)  Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kendini gerçekleştirme ihtiyacından kişinin davranışlarının etkin ve performansa yönelik olması anlaşılır. Yani, kişi sürekli kendini geliştirmeye ve çevresine şekillendirici etkiler yapmaya çalışır.

İşte insanın bu ihtiyaçlarını karşılaması için para kazanması ve para kazanması için de bir işte çalışması gerekir. Bir işte çalışan insanın, kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesi için performans göstermesi, belli bir performans düzeyine ulaşması ve bu performans düzeyini görevi yerine getirme sürecinde koruması gerekir.

İnsan canlı, dinamik, etkileyen ve etkilenebilen bir varlıktır. Bu nedenle, çalışan insandan bir makine gibi sürekli aynı performansı göstermesi beklenemez. Aynı çalışma ortamlarında insanlar farklı performans gösteririler. Hatta aynı insan bile farklı yıllarda, mevsimlerde, aylarda, haftalarda, günlerde ve günün değişik saatlerinde farklı farklı performans gösterir. Çalışma koşullarının, çalışma yönteminin ve çalışma tekniğinin değişmediği iş sistemlerinde, yukarıda saydığımız nedenlerle ortaya çıkan performans farklılıkları görevin yerine getirilme sürecinde birbirini dengeler ve çalışan insan kendinden beklenen ortalama performans düzeyini tutturur. Ancak burada önemli olan, çalışan insanın ortalama performans düzeyini, kişinin iş yapabilme gücünü ve ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak, daha da üst düzeylere çıkarabilme sorunudur. Bu da ancak, iş ortamındaki çalışma yöntemi ve tekniğinin iyileştirilmesinin yanı sıra insan performansını önemli ölçüde etkileyen ve çalışma koşullarını da içine alan çevresel  faktörlerin iyileştirilmesiyle mümkündür.

Bu çalışma kapsamında; performans kavramı, insan performansının oluşumu ve performansı etkileyen çevresel faktörler tanıtılacaktır. Öte yandan, çevresel faktörlerin insan performansı üzerindeki etkileri ve bu faktörlerin performansı artırıcı yönde iyileştirme çabaları tartışılacaktır.

Performans; bir çalışanın, bir üretim aracının ya da bir işletmenin belli bir dönemdeki verim gücünü mutlak ya da oransal olarak ifade eden bir kavramdır. Bir çalışma yerinde insan ve/veya üretim ya da çalışma aracı göreve göre, çevre koşulları altında, çalışma yöntemi ve tekniğinin öngördüğü iş akışı doğrultusunda girdiyi çıktıya dönüştürürler. Bu dönüşüm sürecine de üretim süreci denir. İşte bu üretim sürecinde çalışanın gösterdiği çaba ve bunun sonucu performans olarak ifade edilmektedir. Üretim süreci sonunda elde edilen çıktının, bu çıktıyı elde etmek üzere kullanılan girdi ya da girdiler toplamına oranını da verimlilik olarak ifade ediyoruz. O halde, bir üretim süreci sonunda ulaşılan verimlilik düzeyi, çalışan insanın performansına bağlı olarak şekillenmektedir.

Bir çalışma yerinde çalışan insanın performans arzını etkileyen ve engelleyen başlıca fiziksel çevresel faktörler iklim, gürültü, aydınlatma, mekanik titreşimler ve zararlı maddelerdir. Bu faktörlerin etkileri faktörlerin türüne, etkileme derecelerine, çalışan insanın fizyolojik yapısına ve psikolojik durumuna, çalışılan mekanların özelliklerine ve de çalışma biçimlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir çalışma yerinde 24 0C’daki verimlilik 20 0C’dakine göre %15 daha düşüktür. 24 0C’dan sonraki her bir derecelik sıcaklık artışı % 4 oranında verimliliği düşürmektedir. Sekiz saatlik bir vardiyada sürekli gürültü düzeyi 85 dB(A)’i geçmemelidir. Bu değerin üzerindeki gürültü çeşitli sağlık sorunlarının yanı sıra bastırma, yanıltma ve usandırma etkisi yaparak performans arzını önemli ölçüde düşürmektedir. Çalışma sırasında sürekli mekanik titreşimlere maruz kalan kişi kalp, mide, böbrek, baş ve sırt ağrılarının yanı sıra çeşitli meslek hastalıklarına yakalanmakta ve performans arzı da düşmektedir. Yeterli ve uygun bir aydınlatma kişinin performans arzını artırmaktadır. Öte yandan toz, gaz, duman, buhar ve sis gibi toksik etki yapan zararlı maddeler de çeşitli hastalıkların yanı sıra performans arzını da düşürmektedir.

Çalışan kişinin, çalışmasını hem güçleştirecek ve hem de ciddi sağlık sorunları yaratarak, performans arzını etkileyen ve engelleyen, sonuçta da işgücü verimliliğini düşüren çevresel faktörlerin etkilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerden başlıcaları şunlar olabilir:

1)   Öncelikle her bir çalışma yerinde ve her bir çevresel faktöre ilişkin veri saptama çalışması yapılmalı ya da yaptırılmalıdır. Örneğin; MPM, İSGÜM, KOSGEB vb. kuruluşlara bu çalışmalar yaptırılabilir.

2)   Eğer veri saptama sonucunda çevresel faktörlere ilişkin önemli ve ortadan kaldırılması gereken değerler ortaya çıkmışsa, bu durumda öncelikle, çevresel faktörlerin etkilerini kaynağında yok etme yoluna gidilmelidir. Örneğin; iş düzenleme, teknolojik değişiklik, üretim araçlarının düzenli bakımı, eski üretim araçlarının yenilenmesi, ürün tasarını, iş öğretimi vb. önlemlerle bir çalışma yerinde çevresel faktörlerin türü ya da olumsuz etkileri yok edilebilir.

3)   Çevresel faktörlerin türünü ya da etkilerini ortadan kaldırma imkanı yoksa bu durumda kişisel koruyucu önlemlerle çalışan kişiyi çevresel faktörlerin etkilerinden koruma yoluna gidilmelidir.

 


mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

mbt skor nike sverige louboutin skor hollister sverige polo ralph lauren skjorta woolrich jacka dam canada goose jacka woolrich jacka parajumpers rea ray ban rea canada goose rea michael kors rea nike free run dam new balance skor

Haberler

Kayıp zamanların tespitinde Pocketsvb programı büyük kolaylık sağlıyor!
--------------------------------
Uygulamalı İş Etüdü, Maliyet Bilinci Geliştirme, Ergonomi eğitimlerimize yoğun ilgi sürüyor!
--------------------------------
Facebook'ta REFA grubuna katılmak için lütfen sol yandaki ilgili ikonu tıklayınız...
--------------------------------
Menüde makaleler başlığı altında İş Etüdü ile ilgili yeni yazılar eklenmiştir.
--------------------------------
REFA Maliyet Muhasebesi eğitimleri başlıyor... Kayıt olmak için lütfen acele ediniz!
--------------------------------
Pocketsvb programı şimdi de ÜLKER grubuna bağlı CCC Gıda A.Ş.'de iş yüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılıyor.
--------------------------------
NCR Eğitim ve Danışmanlık size uygulanabilir çözümler sunar...
--------------------------------
 

© 2010 - Her Hakkı Saklıdır. Bu sitede yer alan yazılar kaynak gösterilerek kısmen ya da tamamen kullanılabilir.

levitra generico cialis generico viagra sin receta comprar cialis kamagra 100 acquisto viagra viagra cialis 20 mg viagra generico cialis generico kamagra prezzo kamagra oral jelly viagra bestellen levitra kopen kamagra bestellen